2022
Drusilla Barrett

Etyk

Etyk zbyt szybko rozstrzyga kwestię poufności dawcy nasienia na korzyść dawcy i banku (2.10). Wydaje się jasne, że każde prawdziwie etyczne stanowisko w tej sprawie powinno nadać bardzo wysoki priorytet prawu dziecka i rodzica do uzyskania informacji genetycznej na potrzeby opieki medycznej nad dzieckiem. Jednak podstawową i ważną kwestią jest sam proces dawstwa nasienia i wszystkie jego konsekwencje, z których niektóre, jak ta, przeczą etycznym rozwiązaniom. Richard Lieser Tulsa